Interaktivní formuláře

Žádost o uvolnění z vyučování | Žádost o uvolnění z TEV | Propustka

Žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy

Osobní údaje jméno: příjmení: třída:
Zadejte osobní údaje a vyberte třídu žáka
Druh a doba uvolnění 1. pololetí: 2. pololetí:
Vyberte typ uvolnění v jednotlivých pololetích aktuálního školního roku. V případě částečného uvolnění specifikuje lékař ve své části žádosti činnosti, které nesmí žák v hodinách TEV vykonávat.

důvod uvolnění:
V (obec)

Maximální povolený počet znaků v odůvodnění je 380. V případě delšího odůvodění přiložte k žádosti/propustce přílohu.

Pokud Vám prohlížeč nezobrazí vygenerované PDF, vytvořený soubor si můžete uložit (pravé tlačítko myši - uložit jako).