Interaktivní formuláře

Žádost o uvolnění z vyučování | Žádost o uvolnění z TEV | Propustka

Žádost o uvolnění z vyučování na více než 1 den

Osobní údaje jméno: příjmení: třída:
Zadejte osobní údaje a vyberte třídu žáka
Absence od: do:

důvod uvolnění:
V (obec)

Maximální povolený počet znaků v odůvodnění je 380. V případě delšího odůvodění přiložte k žádosti/propustce přílohu.

Pokud Vám prohlížeč nezobrazí vygenerované PDF, vytvořený soubor si můžete uložit (pravé tlačítko myši - uložit jako).