Interaktivní formuláře

Žádost o uvolnění z vyučování | Žádost o uvolnění z TEV | Propustka

Žádost o uvolnění z vyučování na více než 1 den

Osobní údaje jméno: příjmení: třída:
Zadejte osobní údaje a vyberte třídu žáka
Absence od: do:
důvod uvolnění:
V (obec)

Pokud Vám prohlížeč nezobrazí vygenerované PDF (typicky Google Chrome) a místo toho šedivou plochu, vytvořený soubor si přesto můžete uložit (pravé tlačítko myši - uložit jako). Soubor je pro Vás vygenerován, některé prohlížeče jej z bezpečnostních důvodů nezobrazí :(