Interaktivní formuláře

Žádost o uvolnění z vyučování | Žádost o uvolnění z TEV | Propustka

Propustka pro zletilého žáka

Osobní údaje jméno: příjmení: třída:
Zadejte osobní údaje a vyberte třídu žáka
Absence od: do:
Termín absence - označte i příslušné vyučovací hodiny

důvod plánované absence:
V (obec)

Maximální povolený počet znaků v odůvodnění je 380. V případě delšího odůvodění přiložte k žádosti/propustce přílohu.

Pokud Vám prohlížeč nezobrazí vygenerované PDF, vytvořený soubor si můžete uložit (pravé tlačítko myši - uložit jako).